Utleie av totalproduksjoner


Totalproduksjoner er noe vi liker godt å gjennomføre. Da har vi kontroll i alle ledd. Det er mange systemer og teknisk utstyr som skal fungere sammen, hvilket kan by på utfordringer om det er mange ukjente systemer og personell som ikke kjenner hverandre så godt. Fordelen som kunde er at en har et selskap å forholde seg til. Det betyr færre møter med leverandører, lettere kommunikasjonslinjer og mindre sjanser for misforståelser mellom parter. Selve gjennomførelsen vil kunne planlegges bedre. Det vil si at arbeid kan gå fortere og folk rigger eller går ikke i veien for hverandre. Det er også muligheter for at totalkostnaden blir noe rimeligere enn ved å leie hos flere leverandører.

Arbeidsmetode

Det er viktig for oss å få en god oversikt over hvilke arbeidsoppgaver vi er tiltenkt. Et godt og kreativt førstemøte setter  oss i gang. Vi påtar oss tekniske totalproduksjoner innen events, konserter, tourneer, idrettarrangementer, offesielle feiringer osv. Etter innledende møte setter vi sammen en prosjektgruppe som lager utkast til gjennomføring av arrangementet samt kostnadsbudsjett. Når grunnlaget for arrangementet er satt, forbereder vi utstyr og bemanning på arrangementet. Det er mye som skal gjøres.   

Et komplisert arrangement kan bestå av kreativ sceneløsning med tilhørende utfordringer. Lyd og lysteknisk utstyr må dimensjoneres etter lokalitetene. Det gjelder også videoskjerm med tilhørende teknikk, grafikk og personell. Egne designere utformer lokalet med tepper og grafiske gjenstander. Artister og konferansier skal binde sammen arragementet på en god måte. Pyrotekniske løsninger kan bli benytett med tilhørende vakthold og klareringer fra brannvesenet.

 

Personell

En liste over personell som kan benyttes ved en totalproduksjon. Mengden personell varierer med størrelsen og kompleksiteten på arrangementet.       

- Prosjektleder          - Backlinetekniker
- Prosjektgruppe          - Riggepersonell 
- Kunstner          - Sjåfører
- Designer           - Artister
- Lydtekniker          - Pyrotekniker 
- Lystekniker          - Brannvakt
- Videotekniker          - Ordensvakt
- Kamera crew           - Politi
- Sceneteknikere          - Sanitet


Clubinc-Sentrum-scene.jpg#asset:373:url

198379_10150106225221256_5029254_n.jpg#a