Russ


Gjør som andre fornøyde russebusser tidligere år, lei kanonbra lydanlegg til russebussen deres hos oss! Vi har god erfaring med utleie av lydanlegg til russen siden 2006. Vi har levert både inne og uteanlegg i alle størrelser. Lydanleggene vi leverer spiller høyt og pent, med mye trøkk i bassen.  Pakkeløsningene vi tilbyr er overdimensjonerte og har høy driftssikkerhet, sjansene er små for at noe skal gå i stykker. God service til nesten alle døgnets tider er noe russen setter stor pris på. Vi bistår med planlegging av installasjonen og er med på montering av lydanlegget.  Vi kan være behjelpelig med strømaggregater. Dere som  har Van og ønsker god trøkk i lyden når dere åpner bakdøren for å lage fest, så har vi løsninger for det også!

  • Vi har prisgaranti på lydpakker med tilsvarende kvalitet som vi leverer.
  • Pakkepriser for lydanlegg til bruk inni buss, fra kr. 50.000.-
  • Pakkepriser for lydanlegg i Van som spiller ut bakdør, fra kr. 35.000.-
  • Leie av strømaggregat 6Kw, kr 5.000.- for hele russetiden.
  • Vi tilpasser lydpakkene etter bussen/bilen, slik at vi får maksimalt med høyttalere inn på den plassen som er tilgjengelig.
  • Pakkepris på lydanlegg eller komplette lyd og lys-produksjoner på Bergenstreff eller Landstreffet i Stavanger, på forespørsel.
  • Vi monterer lydanleggene i forkant av russetiden slik at dere har god tid til å bli klar med bussen. Demontering av lydanleggene skjer i tiden etter 17. Mai.


Youtubelink russebussen Broadway 2011 Travparken
https://www.youtube.com/watch?v=SwMYIjH_zJI

Ta kontakt med Markus Waage mob. 924 67 686 eller
Knut Harildstad mob 91 89 88 58 for et uforpliktende tilbud
eller demonstrasjon av lydanlegg. 

KAMPANJETILBUD - SE HER!

russ-2.jpg#asset:378

WalkOFfame-russebuss-inni-bussen.jpg#ass


Greit å vite om lydanlegg til russebuss/van

Uansett merke på høyttalerne så blir ikke lyden bedre enn det lydmannen klarer å stille inn.

En god lydmann trenger ikke det ”beste” merket i verden for å lage god lyd, men det gjør jobben litt lettere. En god lydmann vet å bruke riktige høyttalere til det det skal brukes til.

PA høyttalere som brukes i russebusser er ment til  å spille for store forsamlinger, det er i utgangspunktet veldig kraftig mellomtone og diskant i disse høyttalerne. Disse frekvensene er det viktig at blir tilpasset til å være inni en buss, ellers blir lyden tynn og skarp som gjør at lyden ikke høres bra ut. Det anbefales å bruke både fulltone og basshøyttalere på hver sine forsterkere, for å kunne justere lyden slik at bassen får det riktige trøkket i forhold til resten av lyden.

Uansett hvor bra lyden er stilt inn i bussen, så låter det drit med dårlige musikkfiler. Tenk på hvilke sanger dere legger inn i spillelisten. Desto bedre lydanlegget er, jo dårligere høres sangene ut om de er av dårlig kvalitet. Låter lydanlegget i utgangspunktet bra men buss-sangene dere har fått laget ikke låter så bra, har dem som har laget sangene ikke gjort en god nok jobb i studio.

I moderne musikk som spilles i russebussene, er det mye bassinformasjon. Det er derfor viktig at lydanlegget kan spille bass med høyt volum uten at det går i stykker.  Deilig, dyp og kraftig bass er noe av det beste som finnes.

Lydanlegget drives av et strømaggregat. Stort sett er aggregatene for lite til lydanleggene for at det skal bli utnyttet til det maksimale. Det er viktig at lydmannen stiller inn forsterkere og lydnivå slik at ikke aggregatet blir overarbeidet, da synker spenningen ut fra aggregatet og kan ødelegge forsterkere og høyttalere. Nye typer forsterkere tåler spenningsfall bedre enn eldre typer. Det anbefales ikke å ha annet utstyr tilkoblet aggregatet som forsyner lydanlegget med strøm.

Det er lurt å velge høyttalere og forsterkere som har høy effektivitet. Forsterkere bør være av typen digitale switch mode forsterkere som automatisk regulerer spenningsnivået i forhold til spenningen fra aggregatet. Høyttalerne bør være av typen hornhøyttalere som har bedre effektivitet enn vanlige høyttalere, da får en mest mulig lyd ut i fra effekten som aggregatet klarer å levere.

Det er lurt å montere høyttalere jevnt i hele bussen. Om det bare blir montert høyttalere bak i bussen, blir det veldig høyt bak i bussen men ikke lenger foran, det har med å gjøre hvordan lyden oppfører seg i luften/omgivelsene. Når en dobler avstanden til høyttaleren så halveres i utgangspunktet lydtrykket.

Blir et PA anlegg montert riktig i en russebuss og brukerne benytter det som anvist, skal det mye til for å ødelegge utstyret.

Lydanleggene som blir montert i russesbusser kan spille så høyt at det er fare for hørselskade ved uvettig bruk. Det anbefales å spille på moderate lydvolumer mesteparten av tiden, for så å dra på litt innimellom. Bruk hørselvern om det skal spilles høyt. Spesielt viktig er det for dem som har sete nærmest høyttalerne. Folk må for all del ikke sovne rett foran en høyttaler, det er viktig at alle tar et ansvar og passer på hverandre.

Et overdimensjonert lydanlegg som ikke spiller på maksimalt nivå, er mindre hørselskadelig enn et underdimensjonert lydanlegg, som spiller på maksimalt volum på samme nivå med et overdimensjonert lydanlegg på samme volum. Harmoniske forvrenginger, som er et biprodukt av det originale signalet, er mer skadelig for hørselen en det originale signalet/musikken.

Ikke skrik inn i øret til den du samtaler med uten at vedkommende bruker ørepropper. Når en skriker inn i øret til folk, så gjør en det for å overdøve lydanlegget, slik at mottaker skal høre det en sier. Skrikingen er da enda mer hørselskadelig enn lydvolumet til musikken. Ved bruk av ørepropper så hører en bedre hva personen som snakker til deg sier, når en snakker nært hverandre.

Lydanlegg i russebusser kan stort sett ikke forsikres. Det vil si at alle på bussen har et ansvar for at lydanlegget ikke blir ødelagt,  ramponert eller stjålet. Lydanleggene koster veldig mange penger i innkjøp og det er dyrt for bussdeltakerne å måtte erstatte det. Alle deltakerne på bussen bør skrive under på en kontrakt hvor de står solidarisk likt ansvarlig for lydanlegget om noe skulle skje.

Riktig opplæring i bruk av utstyr er alfa omega! Det kan spare dere for mye trøbbel. La noen på bussen ha ansvaret for lydanlegget. Ikke lek Max Mekker om noe ikke virker, ta kontakt med utleier og få dem til å se over utstyret. Ikke rot med innstillinger på lydanlegget, det kan i verste fall føre til hørselskade og ødelagt utstyr.

Ta gjerne kontakt om det er spørsmål vedrørende lydanlegg til russebusser og van’s.

 Vi ønsker dere en super russetid! Be safe og ta vare på hverandre.