Installasjon


Arena Akustikk DA er en bedrift med kompetanse innen lydforsterkende løsninger til offentlige og private fellesareal. Vi har import på ledende høyttalerfabrikater og tilhørende utstyr. Hovedoppgaven vår er å bistå entreprenører og byggherrer til å velge gode lydforsterkende løsninger til sitt formål. Vi har også en utleieavdeling med lyd, lys og sceneteknisk utstyr som dekker de fleste typer arrangementer.

Vi monterer og idriftsetter gjerne utstyr som vi har prosjektert.

Montering gjør vi i henhold til byggherres HMS forskrifter, samt våre egne nøysomelige rutiner. Vi er opptatt av å være varsom med omgivelsene rundt oss mens vi installerer utstyret. Rydding etter hvert som vi installerer er en selvfølge. Så godt som det lar seg gjøre, bruker vi de mest miljøvennlige produktene på markedet. Vi er opptatt av at det en dag kommer andre som skal bruke/ feilsøke på utstyret som vi har montert. Derfor lager vi gode oversikter over hva som er installert og hvordan det er installert.   Til hver installasjon lager vi brukermanual, merker kabler og lager omfattende rapport om lydmålinger.

Installasjonen omfatter:

  • Lydsimulieringer
  • Lydmålinger
  • Installasjonsperm med bruksanvisninger, oversiktskart, service tlfnr.
  • Utstyrsliste med serienr, oversiktstegninger over kabelføringer.
  • Sertifikater på utstyr som krever det. Forslag til brukerlog.
  • Bilder av alt installert materiell.

Forvent en stilren, oversiktlig og godt dokumentert installasjon av oss.

SMAART Live v.8 - Lydmålingsprogram
 
Smaart Live lydmålingsprogram bruker vi for å bekrefte de lydsimuleringer vi har gjort på forhånd, vedrørende en installasjon eller i konsertsammenheng. Ofte så krever kunden at vi kan dokumentere prestasjonen til utstyret vi har tilbudt dem. 
 
Med Smaart Live kan vi justere lydbilde i et rom slik at det blir likest mulig lyd i hele rommet. Smaart Live bruker vi for å tilpasse flere høyttalere til hverandre, slik at de spiller best sammen. Står høyttalerne montert forskjellige steder i et rom, kan vi tilpasse slik at lyden når lytteren likt. Ved bruk av forskjellige høyttalermodeller eller at høyttalerne er montert i rommet med forskjellig akustikksoner, kan vi med Smaart Live og ved bruk av equalizer, måle oss frem til at lyden blir likest mulig i hele rommet.
 
Lydmålinger som blir gjort ved en installasjon blir gitt til byggherre i en oversiktlig perm.

Oversiktsbilde-SH69-Skjold-Kirke.jpg#ass

Kalibrering-av-lydanlegg.jpg#asset:385


Greit å vite om lyd

I dagens samfunn er alle godt vant med god lyd uansett hvor de går. Det gjelder både god stereolyd i stuen , mp3/walkman med hodetelefoner eller på kinoforestilling. Dette gjør at publikum fort hører om lyden er dårlig et sted, som for eksempel på en togstasjon eller når speaker snakker i idrettshaller hvor det henger høyttaleranlegg fra «gamledager» Folk forventer god lyd selv på en fotballkamp eller når de skal høre på en 17. mai tale. Det er helhetsinntrykket som gjelder. Med dårlig lyd blir ikke totalopplevelsen slik den bør være.

Arena akustikk har de beste verktøyene og kunnskapen til å få frem ethvert budskap i plenum med god presisjon. Vi bruker den nyeste teknologien innen høyttaleranlegg, forsterkerkraft og signalprosessering. Mye av jobben er gjort ved valg av rett utstyr.


Danley-JH90-on-a-stick.jpg#asset:386

"Visste du at vi bare trenger så lite som en høyttaler for å dekke en idrettstadion med publikumskapasitet på opp til 20.000 mennesker!"


Lyd utendørs

Ofte er det ved store lydinstallasjoner restriksjoner på hvor høyt en kan spille og at en må ta hensyn til andre interesser i området rundt. Det kan by på utfordringer i den forstand at lyden må kunne være høy nok i det området hvor lyden brukes aktivt, samtidig som lyden ikke skal spre seg til områder hvor det ikke er ønskelig at den skal være. Et eksempel kan være en friidrettsbane med boligfelt i nærområdet rundt. Det er her viktig å sentrere lyden til bare å dekke idrettsbanen. Selvfølgelig vil det være lydlekasje rundt om. Men å redusere denne mest mulig er viktig. Det er stor forskjell med et høyttaleanlegg som kan kan spille 10 desibel lavere enn et annet i områdene rundt, ved samme lydtrykk på idrettsbanen.

Det er flere måter å gjøre dette på. Vi benytter oss av høyttalersystemer som i utformingen av høyttaleren er akustisk tilpasset det området den skal dekke. Høyttaleren(e) er formet som en trakt/horn hvor spredningen i hornet samsvarer med avstanden fra hvor høyttaleren blir plassert i forhold til området den skal dekke. Dette er genialt enkelt i forhold til andre systemer hvor en ofte bruker digitale systemprosessorer og et stort antall høyttalere for å gjøre samme jobben.

Vi velger rett og slett bare i utvalget av forskjellige størrelser på høyttaleren, slik at systemet blir tilpasset hvor høyt og langt lyden skal bringe. Høyttalersystemet vi bruker er unikt i denne sammenhengen.

Høyttalerne vi bruker dekker et stort frekvensområde og i mange tilfeller slipper en å bruke egne basshøyttalere. Likevel oppnås god trøkk når det trengs. Høyttalerne kan leveres i flere nivåer av vannbeskyttelse for å kunne tilpasses fuktige bruksområder, alt fra utendørs skianlegg, forballstadioner til svømmeanlegg og andre fuktige omgivelser.

"Visste du at ved bruk av bare en høyttaler, så er taletydeligheten vesentlig bedre, spesielt ved varierende vindforhold, enn ved bruk av flere!"

Grunnen til det er at øret da har kun et punkt å forholde seg til. Det gjør at øret til enhver tid har like lang avstand til høyttaleren. Ved flere høyttalere ( selv om de står tett i tett) så merker øret at det er forskjell mellom dem. Litt av årsaken til dette er at vinden blander lyden fra alle høyttalerne sammen til et komplekst signal hvor lyden treffer øret i forskjellig tid i forhold til hvor du står i forhold til høyttalerne. Selv om det bare er snakk om noen centimeter i forskjell så oppfatter øret dette veldig godt, spesielt i de øverste frekvensene. Årsaken er at flere høyttalere har en tendens til å spille hverandre ut. Dette kalles interferens og kan regnes ut matematisk. Det beregnes ut i fra bølgelengdene til de forskjellige frekvensene og avstanden mellom de forskjellige elementene i høyttalerne. På et interferenskart vil det vises som lober/ figurer. I et rom uten vind vil disse lobene ha en fast plass, men der det blåser vil lobene til en hvis grad følge vinden. Tenkt på det neste gang du er på en utendørskonsert og det blåser litt. Det vil merkes som om diskanten forsvinner for så å komme tilbake igjen- ganske så irriterende


Lyd innendørs

Lyd innendørs byr på de samme problemene som utendørs. Øret oppfatter mye tydeligere fase/ tidsfeil enn ujevn frekvensrespons. Resultatet av stor interferens mellom høyttalerne fører til ujevn lyd. Det kan bety at en publikummer har god lyd mens en annen 2 seter ved siden av, har en helt annen lydgjengivelse. Interferens og lobe/ figurkarakteristikker påvirkes av vegger og tak. Det har med refleksjonsevnen i tak/veggene å gjøre. 

Harde overflater som stein og glass reflekterer mye av lydenergien. Det blir fort til et problem da refleksjonslyden virker på øret som et selvstendig signal i tillegg til det som kommer direkte fra høyttaleren. Da blir øret opptatt med to lydkilder som ankommer til forskjellig tid. Det kan oppfattes som et ekko eller grumsete/ uklar lyd. Det er de øverste frekvensområdene som er mest kritisk. De øverste frekvensene oppfører seg som en usynlig laserstråle og blir sendt videre fra veggen/taket i forhold til vinkelen den blir truffet av. 

Løsninger på slike problemer kan være å dekke til de harde overflatene, og/ eller fokusere høyttalerne til mest mulig å sende lyden i retning av publikum. Konstant direktivitetshorn har en tendens til å ha de beste egenskapene til å sende ut en konsentrert stråle med lyd.