Spinningsal


Spinningsal - Arena Akustikk

2 stk Go2 8CX, 1 stk DNA5K4c (som vist på illustrasjon over)

Når det er en instruktør til stede som leder en treningstime, vil lyden typisk blir sendt forfra og bakover i salen, slik at lyden kommer fra der hvor instruktøren er. Her foreslår vi Danley Sound Labs GO2 CX8, en på hver side av salen / instruktør ( se illustrasjonsbilde), montert på veggen pekende mot deltakerne. I større saler kan en bruke flere GO2 høyttalere for å få jevn dekning overalt. En subwoofer som Danley Sound Labs THmini eller THmini15 kan benyttes om ekstra trøkk i bassen er ønskelig. Tilpasset forsterker er Danley Sound Labs Dna5k4c eller Powersoft Quattro canali 1204DSP.