Hockeybane


Hockeybane - Arena Akustikk


6 stk OS80, 1 stk DNA10K4 Pro (som vist på illustrasjon over)

En vanlig måte å montere høyttalerne på en hockeybane er å spre høyttalerne jevnt utover hele tribunebredden. Om en henger høyttalerne i luften over glasset til banen pekende mot publikum får en jevn og god dekning på tribunen. Det kan være en god ide og ha et par høyttalere også pekende andre vei, mot banen, slik at spillerne også får med seg det som skjer på høyttaleranlegget. Danley Sound Labs OS80 er en fin høyttalermodell å benytte i denne sammenhengen. Om en ønsker ekstra trøkk i bassen kan en spe på med ekstra subwofere, som en eller flere TH118.

Tilpasset forsterker er Danley Sound Labs Dna5k4c eller Powersoft Quattro canali 2404DSP.

Dette oppsettet er best egnet når det bare er tribune på ene siden av hockeybanen.

Se illustrasjonsbilde for å se forslag til oppsett av høyttalere.