Hvilken Danley modell passer deg?


Hvilken Danley modell passer deg? - Arena Akustikk

Hvilken Danley høyttalermodell passer best til ditt bruksområde i forhold til det lydtrykk som du ønsker å oppnå?

I en jungel av forskjellige høyttalermodeller fra Danley Sound Labs med rare betegnelser, kan det være greit å vite hva de forskjellige modellseriene er for noe og hva de forskjellige bokstavene og tallene står for.

Danley Sound Labs lager Point-Source høyttalere, det vil si at all lyden utstråler fra et punkt fra høyttaleren. Om en trenger en høyttaler som spiller høyt må en ha en større høyttaler med flere/og større høyttalerelementer i forhold til en høyttaler som ikke trenger å spille så høyt.

Som beskrevet i andre artikler på hjemmesiden så benytter Danley seg av hornkonstruksjoner når de konstruerer høyttalere. For å kunne dekke forskjellige behov til spredning av lyden, lager Danley horntrakter med forskjellig spredningsvinkel.

Det er her de forskjellige tallbenevnelsene i modellbeskrivelsen kommer inn i bildet.

De to bokstavene foran tallene beskriver hvilken høyttalerserie modellen tilhører og tallene bak beskriver spredningsvinkelen til hornet.

Slutter tallet med 0, er spredningsvinkelen lik vertikalt som horisontalt.


Noen eksempler:

Danley SH50 – S for Synergy og H for Horn, 50 - 5 for 50grader spredning horisontalt og 0 for at den er lik i vertikalen som horisontale plan.

Danley SM96 – S for Synergy og M for Molded, 9 for 90graders horisontal spredning og 6 for 60 grader spredning i vertikalen.

Danley OS80 - O for Outdoor og S for Series, 8 for 80 grader horisontal spredning og 0 for at spredningen er lik i vertikalen.

Danley J3-94 – J for Jericho og 3 som er modellnummeret i serien. 94, 9 for 90 grader spredning i horisontale og 4 for at den har 40 grader spredning i vertikale plan.


De ulike Danley seriene

Synergy Horn er referansemodellserien til Danley for de fleste typer installasjoner. Serien består av et solid trekabinett og høyttalerelementer for hvert enkelt frekvensområde.

Molded Horn er en rimeligere variant enn Synergy Horn, den har en kraftig plastikk horntrakt i stedet for en trakt laget i treverk. Molded horn har også et rimeligere coaxialt høyttalerelement til å gjengi mellomtone og diskant, i stedet for å ha egne mellomtoner og separat diskantdriver.

Jericho er serien for deg som trenger høye lydtrykk over lengre avstander. Her har Danley puttet så mange og kraftige høyttalerelementer som det er mulig å putte inn i en høyttaler. Høyttalerne er store og tåler mange tusen watt med tilført forsterkereffekt.

Outdoor Series er en serie høyttalere som er beregnet for utendørsbruk og i lokaler med høy luftfuktighet. Høyttalerelementene har ekstra beskyttelse mot fuktighet og kabinettet er laget av en kraftig plastkomposittblanding for å tåle vær og vind i opp mot 50år.

GO2 og Nano serie er rimeligere høyttalerserier beregnet for restaurant og tilleggshøyttalere til de andre høyttalerseriene.

Alle høyttalermodellene har fremragende lydkvalitet. Når en skal velge den modellen som er mest gunstig til for eksempel til en spesifikk installasjon, er det et par ting en kan huske på. Størrelsen på høyttaleren har mye å si på hvor stor del av frekvensområdet som høyttaleren klarer å kontrollere spredningen på. Det vil si at om en har et vanskelig lokale med lang etterklangstid i mellomtonefrekvenser, kan det være fordelaktig med en stor høyttaler som kontrollerer spredningene av mellomtonen bedre enn en mindre høyttaler, selv om høyttaleren kan, på grunn av størrelsen, spille mye høyere lyd enn det som er nødvendig. Det er sånn en oppnår best mulig taletydelighet, hvilket gjør at lyden blir mindre slitsom å høre på over tid.
Dersom vi tar som utgangspunkt at vi kun vil velge en høyttalermodell ut fra ønsket lydvolumkapasitet i tilhørerarealet, kan vi sammenligne SPL kapasitet i produktspesifikasjonene på de forskjellige høyttalerseriene.

Ettersom vi nå vet hva tallbenevnelsen i høyttalermodellene er, kan vi se at mange av de samme tallbenevnelsene går igjen i de forskjellige høyttalerseriene.

Vi har for eksempel:

Danley SM96 – 124dB kontinuerlig @ 1m

Danley SH69 – 126dB kontinuerlig @ 1m (kan være 96 når rotert 90 grader)

Danley SH96 – 133dB kontinuerlig @ 1m

Danley J2 96 - 138dB kontinuerlig @ 1m


La oss si at vi ønsker et lydsystem som kan oppnå et kontinuerlig lydtrykk på 95 dB SPL i hele tilhører arealet.

Det vi må gjøre da er å vite hvor høyt opp i luften høyttaleren skal henge, og gjøre en avstandsberegning fra høyttaleren til de bakerste tilhørerne i lokalet.

Vi vet fra andre artikler at lydvolumet minsker med 6 desibel for hver gang avstanden til høyttaleren dobles. Med det i bakhodet kan vi da si at en høyttalermodell som spiller 6dB høyere enn en annen, så kan tilhørere være dobbelt så langt fra høyttaleren som den som spiller lavest.

Avstand i desibel:

Referansenivå 0dB @1m

-6dB @2m, -12dB @4m, -18dB @8m, -24dB @16m, -30dB @32m,

-36dB @64m, -42dB @128m, -48dB @256m

Ut fra ovenstående tallrekke kommer vi frem til at høyttalerne kan dekke følgene avstand fra høyttaleren til bakerste tilhørere, for å oppnå 95dB SPL kontinuerlig lydnivå.Danley SM96 – 30 meter


Danley SH69 – 38 meter


Danley SH96 – 80 meter


Danley J2 96 - 140 meter

Se bilder med simuleringer av de forskjellige høyttalermodellene – dBA kontinuerlig lydtrykk. Mikrofonene er plassert på avstander nevnt tidligere, 4m, 8m, 16m, 32m, 64m og 128m.

Vi bistår gjerne med veiledning på hvilke høyttalermodell som passer deg best i hvert enkelt tilfelle.
Basshøyttalere

For basshøyttalerne til Danley beskriver modellnavnet hvilke serie den tilhører og hvilke basselementstørrelse basshøyttaleren er bestykket med.

Noen eksempler:

TH118 – T for Tapped og H for Horn, 1 for en stykk og 18 for at det er en 18” basselement i kassen.

BC415 – B for Boundry og C for Coupled, 4 for at det er 4stk elementer med 15” størrelse i kassen.

TH221 – T for Tapped og H for Horn, 2 for at det er to basselementer og 21 for at det er 21” størrelse på basselementene.

De ulike Danley seriene

TH – Tapped Horn, Danley sin patenterte konstruksjon hvor en benytter begge sider av basselementet i en horntrakt, for å oppnå høyt lydtrykk og dyp bass med et enkelt kabinett.

BC – Boundry Coupled horn, Danley patentert konstruksjon som tar utgangspunkt i en frontloaded horntrakt, hvor en tar størrelsen til kabinettet med i beregningen av frekvenskarakteristikken og for å kontrollere retningen på hvor en sender ut bassfrekvensene. På denne måten kan en bort i mot oppnå samme front-to-back ratio lydnivåforskjell som et cardioid-basshøyttaleroppsett uten ødeleggende forstyrrelser som polaritetsvending og tidsforskjeller.


Bilde Danley BC 218 – mega stack basshøyttaleroppsett
Bilde TH 118 vertikal array stack