Dyktige artister sin beste venn


Dyktige artister sin beste venn - Arena Akustikk

Høyttaleranlegg fra Danley Sound Labs!

Trenger du som artist å forsterke opp lyden utover ditt eget instrument for at publikum skal høre deg? For å bevare ditt kunstneriske uttrykk er det viktig at komponentene i kjeden, for å forsterke opp lyden, verken legger til informasjon eller lar være å gjengi informasjon i det du fremfører.

Vi anbefaler at du tar en kikk på høyttalersystemer fra Danley Sound Labs!

Danley Sound Labs har som mål å gjenskape lyden så nøyaktig som mulig, slik den blir tilført lydanlegget. Det er stort forskjell på » sound production » og »sound reproduction» , hvor Danley hører til i siste kategori.

Høyttalere med nøyaktig gjengivelse av signalet som blir tilført er et tveegget sverd. Hvis det den blir tilført er av dårlig kvalitet så forsterker den opp alle de dårlige elementene » shit in = shit out» Det samme gjelder når høyttalerne blir tilført det beste av det beste, alle de fine detaljene kommer frem og en kan virkelig høre hvor dyktige artistene er! Vi kommer derfor med en påstand om at høyttalere fra Danley Sound Labs er dyktige musikere sin beste venn!